top of page

קריאה להגשת תקצירים

באנר כנס החברה לחקר וטיפול בהשמנה.png

המועד האחרון להגשת תקצירים הינו: 21 בספטמבר, 2022

 


מידע בנוגע להגשת תקציר

לשליחת תקצירים לחץ כאן.

תקצירים יתקבלו רק בדוא"ל.

 

ניתן לשלוח תקצירים להרצאה או לפוסטר.

כל התקצירים שיוגשו ייבדקו לקבלה על בסיס הרמה המדעית שלהם.

 

המצגות יהיו בשפה האנגלית.

 

על כל מציגי העבודות להירשם לכנס.

הנחיות להגשת תקציר

טרם הגשת התקציר באופן מקוון, יש לקרוא את ההנחיות הרצ"ב:

 

  1. כל התקצירים יוגשו בשפה האנגלית בלבד.

  2. בעת ההעלאה של התקציר בבקשה לציין את הדברים הבאים:

  • ההשתייכות של כל כותבי התקציר צריכה להופיע בתקציר.

  • תקצירים יכולים להכיל עד 350 מילים.

  • כותרת התקציר - מוגבלת ל- 25 מילים. נא להשתמש באותיות גדולות בתחילת כל מילה. לדוגמא:  The Israeli association for the study of obesity

 

עריכת תקציר
לאחר שהגשת את התקציר שלך אתה יכול לערוך את המסמך/כותבים/השתייכות וכו' על ידי

כניסה חוזרת. יש לשים לב כי את השינויים יש לעשות רק עד המועד האחרון להגשת התקצירים.
 

סטטוס תקציר

ניתן לבדוק את מצב התקצירים שהוגשו על ידי כניסה למערכת ולתקציר. לאחר שתקצירך התקבל להצגה בכנס תקבל על כך הודעה בדוא"ל. עליך לשמור את שם המשתמש והסיסמה שלך, כך שתוכל להיכנס למערכת שנית.

bottom of page